Cảnh sát Pháp chữa cháy một quầy hàng bị cổ động viên quá khích châm lửa đốt

Bảng xếp hạng

Đội bóng BT BB Hiệu số Điểm
Đội bóng BT BB Hiệu số Điểm

BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại