Tổng thống Pháp Macron bắt tay Vua Philippe trên sân Krestovsky

Bảng xếp hạng

Đội bóng BT BB Hiệu số Điểm
Đội bóng BT BB Hiệu số Điểm

BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại